Wycieczka do Wilna

Wycieczka do Wilna

16-02-2017

Wycieczka

Soleczniki, Wilno, Troki, Druskieniki

11- 12 -13 - 14  czerwiec 2017

Cena:550 zł od osoby płatne w dwóch ratach:

250 zł do końca marca 2017

300 zł do końca maja 2017

      W programie wycieczki :

  • spotkanie z zaprzyjaźnionym UTW w Solecznikach ,
  •  zwiedzanie Wilna/ m. in. Stare Miasto, Ostra Brama, Katedra , Kościół św. Ducha, Kościół św. św. Piotra i Pawła, Kościół Dominikański,

Cela Konrada, Plac Ratuszowy, Wileńskie cmentarze  w tym na Rossie, Wileńskie cerkwie, wieża telewizyjna /

  • Zwiedzanie Trok/m.in. Zamek Wielkich Książąt Litewskich i spacer ulicą Karaimską /
  • Spacer  po  Druskiennikach.

Cena obejmuje: transport, program zwiedzania, pilota, przewodnika, 1 nocleg w Suwałkach, 2 noclegi na terenie Litwy, wyżywienie  zgodnie z programem, świadczenia dla kierowcy, podatek Vat,  ubezpieczenie NN .

Program może ulec zmianie;  po dalszych uzgodnieniach   z sponsorami i  z UTW w Solecznikach .

Pieniądze należy wpłacać  na konto w banku BGŻ:

Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet III Wieku 

Nr rachunku 63 2030 0045 1110 0000 0327 8250

Z dopiskiem: Wycieczka - Wilno 

Zapisy przyjmują i wszelkich informacji udzielają:

H. Laska   664185774  i    H. Kaczmarek  695988244      Zapraszamy.